Sermaye Yapısı

 

  • Şirket Sermayesi: Şirketin sermayesi tamamen ve nakden ödenmiş 25.000.000,00 (yirmibeşmilyon) Türk Lirası değerindedir.
  • Bu sermaye her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 25.000.000(yirmibeşmilyon) paya ayrılmıştır.
  • 25.000.000 paya karşılık 25.000.000,00 TL sermayenin tamamı, Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye aitir.
  • Bu sermaye, her biri 1(bir)TL değerinde 5.000.000(beşmilyon) adeti (A) grubu ,7.500.000(yedimilyonbeşyüzbin) adeti (B) grubu, 12.500.000(onikimilyonbeşyüzbin) adeti (C) grubu olmak üzere toplam 25.000.000(yirmibeşmilyon) paya ayrılmıştır.
  • Pay senetleri nama yazılıdır.
  • Pay senetleri küpürler halinde bastırılır.